El Museo Sa Bassa Blanca instal·la una nova obra per donar la benvinguda als visitants: Representación del universo after Sengai. 

Sangai Gibon (1750-1837) abat del monestir Zen més antic del Japó, va dedicar una part de la seva vida a la pintura i a la cal·ligrafia, que utilitzava com a suport per a la instrucció del seus deixebles.

La seva obra mestre Representación del universo after Sengai es pot considerar la icona de l’art japonès. Entre les interpretacions que s’han realitzat entorn d’aquesta obra destaquem la de Saisetz T- Suzuki (1870-1966), gran estudiós del budisme i coneixedor de l’obra de Sengai. Suzuki interpreta aquesta obra que ha anomenar l’univers, com l’expressió de la concepció filosòfica del mon, per a ell representa l’aigua (cercle), el foc (triangle) i la terra (quadrat).

L’univers de Sengai ha estat interpretat per Ben Jakober i Yannick Vu amb la intenció que el visitant contempli l’obra a la seva arribada i que aquesta l’hi serveixi per a oblidar-se de les seves preocupacions i obrir-se amb l’esperit lliure a la bellesa natural de l’entorn i a les obres d’art que s’ofereix a Sa Bassa Blanca. 

msbb

Museo Sa Bassa Blanca

Fundación Yannick y Ben Jakober

Free phone number:Teléfono gratuito:Telèfon gratuït:Kostenlose Telefonnummer: 900 777 001

Comprar Tickets